Temauger og aktiviteter, sommer 2022.
Folderen kan foldes i tre sider, derfor vender den bagvendt her.

Juli 2022 - temadage i teltet.